Certyfikowane materiały

Émissions dans l’air intérieur

Od 1 stycznia 2012 r. Wyroby budowlane i materiały wyposażenia wnętrz, które są wprowadzane na rynek francuski, muszą być klasyfikowane i identyfikowane pod względem emisji. Tak stwierdza ›Décret nr 2011-321‹, który został opublikowany 25 marca 2011 r. Pod tym względem kategoria ›A +‹, do której należą sprężyste wykładziny podłogowe z zakresu Eco Balance PUR, na przykład odpowiadają pozycji z najniższe emisje.

TESTOWANY PRODUKT eco-INSTITUT

Produkty oznaczone tą pieczęcią spełniają najsurowsze wymagania dotyczące zanieczyszczeń i emisji określone przez eko-INSTYTUT.
Testy produktu obejmują np .: emisje formaldehydu, emisje odorów, emisje LZO / TVOC (lotne związki organiczne) i TSVOC (półlotne związki organiczne), a także analizy chemiczne ftalanów / tereftalanów (zmiękczaczy) i inne parametry dotyczące bezpieczeństwa toksykologicznego i środowiskowego zrównoważony rozwój.