Zrównoważona produkcja​

W Parador tylko certyfikowane surowce są wykorzystywane do wytwarzania produktów, które są zdrowe dla domu. W naszym zakładzie produkcyjnym w Europejskim Centrum Energii Odnawialnej (EEE) zużywamy 100% zielonej energii elektrycznej z energii wodnej – neutralnej pod względem emisji CO2 i wydajnej. Podczas gdy wykorzystanie drewna do produkcji drewnianych podłóg inżynierskich gwarantuje krótkie trasy transportu, materiał użyty do podparcia naszych innych podłóg i paneli jest wykonany w całości z materiałów nadających się do recyklingu; na przykład papiery dekoracyjne na naszych podłogach laminowanych składają się w 100% z makulatury. Po zainstalowaniu wszystkie produkty Parador wyróżniają się długim cyklem życia ze względu na ich stabilny skład i trwałość. Tam, gdzie to możliwe, wykorzystujemy materiały, które można łatwo poddać recyklingowi pod względem energii i materiałów. Specjalnie zaprojektowane podłogi drewniane magazynują CO2, co ma pozytywny wpływ na klimat i udowodniono, że zmniejsza efekt cieplarniany. Pod względem zużycia energii pierwotnej i potencjału szklarniowego nasze inne produkty mają wyjątkowe wartości bilansu ekologicznego.